Untitled Document Untitled Document
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างบริหารงาน
บริบทโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผลการสอบระดับชาติ
สภาพชุมชน
กิจกรรมต่างๆ
ผลงานนักเรียน
วิสัยทัศน์|พันธกิจ
Gallery ภาพต่างๆ
ลำดับผู้เข้าชม
 
เกมส์เสริมทักษะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีนวล
 
 
 
ทำบุญตักบาตรวันพระ
นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยานำคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญวันพระ
 
กิจกรรมแห่คัมภีร์วัดคันธวนาราม
โรงเรียนจตุคามวิทยาร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
 
ผลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
ผลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพป.สร.3 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนจตุคามวิทยาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน ...
 
ผอ.สพป.สร.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นายกฤษฎากร ชุติกุลกีีรติ ผู้อำนวยการ สพป สร.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านรุน
 
มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนจตุคามวิทยามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน ขาดแคลน จำนวน 2 ทุน โดยท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมยศ ดวงอินทร์ และคณะ
:: ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายศรีบูรพา
:: คำสั่งแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายศรีบูรพา
:: แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายแล้ว
โครงงานเพาะเห็ดฟาง [4] ภาพ
อบรมธรรมะทุกวันศุกร์ [2] ภาพ
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ [2] ภาพ
เข้าค่ายอบรมธรรมะตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี [0] ภาพ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [0] ภาพ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจตุคามวิทยา [0] ภาพ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 งานเฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดิน "นวศิลป์สู่อาเซียน"
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนขอรับUsername และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งท
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ด่วนที่สุด รับเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ปีการศึกษา 2555
การอบรมTablet สำหรับครูสอนชั้น ป.1
การพัฒนาระบบ E-GP ระยะที่ 2 ระดับโรงเรียน
การลงทะเบียนขอรับ Username และPassword เพื่อเข้าใช้ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (10 มิ.ย.2555)
ขนมจีนคอซอง รางวัลการันตีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างผลงานนักเรียนส่งประกวดวาดภาพ Ovaltine Gift...

ยังไม่มีข้อมูล

เลขประจำตัว
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
 
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 56
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผู้ปกครอง
ใบยืมพัสดุครุภัณฑ์
แนวทางประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนปฏิบัติการ56
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โรงเรียนจตุคามวิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ http://www.jatukam.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ