Untitled Document Untitled Document
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างบริหารงาน
บริบทโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผลการสอบระดับชาติ
สภาพชุมชน
กิจกรรมต่างๆ
ผลงานนักเรียน
วิสัยทัศน์|พันธกิจ
Gallery ภาพต่างๆ
ลำดับผู้เข้าชม
 
เกมส์เสริมทักษะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีนวล
 
 
ขนมจีนคอซอง รางวัลการันตีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงเรียนจตุคามวิทยาเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเีีรียน ประจำปีการศึกษา  2554  การทำอาหารคาว-หวาน ประเภทเส้น    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดมหาสารคาม  
โรงเรียนจตุคามวิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ http://www.jatukam.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ