Untitled Document Untitled Document
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างบริหารงาน
บริบทโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผลการสอบระดับชาติ
สภาพชุมชน
กิจกรรมต่างๆ
ผลงานนักเรียน
วิสัยทัศน์|พันธกิจ
Gallery ภาพต่างๆ
ลำดับผู้เข้าชม
 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านศรีนวล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
  ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

 
ยังไม่มีข้อมูล

นักเรียนคนเก่งสอบ Hi-Q ระดับ ชั้น ป.๔ ได้คะแนนสู... [7] ภาพ
กิจกรรม :ต้อนรับคณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ... [24] ภาพ
กิจกรรม:นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินท... [22] ภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม : การบริหารโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม... [30] ภาพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอสังขะให้บริการตัดผมนักเรียน [22] ภาพ
โครงการ : ค่ายวิชาการตามนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาส... [36] ภาพ
ประมวลภาพการต้อนรับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประ... [32] ภาพ
พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องจากตัว... [18] ภาพ
การแข่งขันกีฬาสี "JADSAN SPORT GAME' 55" [42] ภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

 
นายพุทธา จินดาศรี
นักการภารโรง
เลขประจำตัว
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
 
เวียนศรีษะ [523]
เช็ดตัวลดไข้ [307]
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริม [609]
การใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ [321]
เคล็ดลับลดอ้วนแบบเร่งรัด [273]