Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (127) งานใหม่

วิเคราะห์ข้อสอบ ONET ป.6 วิทย์
วิเคราะห์ข้อสอบ ONET ป.6 [0] File Not Found
แนวข้อสอบภาษาไทย ONET ม.3
แนวข้อสอบ ONET อจท
คำสั่ง O-NET ทับขอน-พุทธรักษา
เฉลย Pre O-Net คณิต ม.3 ฉบับแก้ไข
เฉลย Pre O-Net คณิต ม.3
เฉลย Pre ป.6 วิทย
เฉลย Pre ม.3 ไทย
เชิญประชุมโรคไม่ติดต่ อ
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ขีดจำกัดล่างการสอบ O-NET ปี 52-54
 


ขีดจำกัดล่างการสอบ O-NET ปี 52-54 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com