Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (3) งานใหม่

้ข้อสอบ ONET 54 วิทย์ [7] File Not Found
แบบรับรองข้อมูลรายสถานศึกษา ก.3
บัญชีรายชื่อค่ายเยาวชน 3
บัญชีรายชื่อค่ายเยาวชน 2
บัญชีรายชื่อค่ายเยาวชน 1
บัญชีรายชื่อค่ายเยาวชน
แบบกรอกข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษาส่ง สมศ
แบบรับรองข้อมูลฉบับสถานศึกษา ก.3
แบบรับรองฉบับสถานศึกษา สมศ
จดหมาย
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
แบบประเมินครูอัตราจ้าง sp2
 


แบบประเมินครูอัตราจ้าง sp2 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com