Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (33) งานใหม่

เพลงอาเซียน
เกียรติบัตรแม่ดีเด่น
แบบบันทึกการยืมคืน Tablet
ทะเบียนคุม Tablet ป.2
บันทึกข้อตกความร่วมมือการใช้ Tablet
แบบ ปพ.5-57
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน
หนังสือรับรองนักเรียนแข่งกีฬา
firmware pfsense
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านศรีนวล 15-7-57
ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน DMC-57
บัญชีรายชื่อนักเรียนพร้อมน้ำหนักส่วนสูง
วิธีการแก้ไขพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ข้อมูลประชาวัยเรียน 3-18 ปี
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านคัดกรองเด็ก
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
แบบประเมินครูอัตราจ้าง sp2
 


แบบประเมินครูอัตราจ้าง sp2 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com