Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (128) งานใหม่

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขต
ข้อมูลนักเรียนจาก DMC-2559
แบบรายงาน ปพ.5-59 มัธยม
แบบรายงาน ปพ.5-59 ประถม
กิจกรรมวันภาษาไทย
สรุปภาวะโภชนาการครั้งที่ 1-59
แบบรายงาน ปพ.8
ตัวอย่างเแผนอัตรากำลัง
สถิตินักเรียน 10 มิ.ย. 59
แฟ้มข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 6 มิ.ย. 59
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
 


ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com